Εικόνα από Υποδείγματα Κληρονομικού Δικαίου -- 2018

Υποδείγματα Κληρονομικού Δικαίου -- 2018

Συγγραφείς: Κόντης Α. , Μαργαρίτης Ε.
ISBN: 9789606224638
Τα «Υποδείγματα Κληρονομικού Δικαίου» αποτελούν το δεύτερο, κατά σειρά, έργο των Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου, εντάσσεται δε στη γενικότερη προσπάθεια του εκδοτικού οίκου της Νομικής Βιβλιοθήκης να συνδυαστεί η θεωρητική ανάλυση του δικαίου με την πρακτική εφαρμογή του και φιλοδοξεί να αποτελέσει το κατεξοχήν βοήθημα του νομικού της πράξης, μαχόμενου δικηγόρου ή δικαστή.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Τα «Υποδείγματα Κληρονομικού Δικαίου» αποτελούν το δεύτερο, κατά σειρά, έργο των Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου, εντάσσεται δε στη γενικότερη προσπάθεια του εκδοτικού οίκου της Νομικής Βιβλιοθήκης να συνδυαστεί η θεωρητική ανάλυση του δικαίου με την πρακτική εφαρμογή του και φιλοδοξεί να αποτελέσει το κατεξοχήν βοήθημα του νομικού της πράξης, μαχόμενου δικηγόρου ή δικαστή. Το παρόν έργο περιλαμβάνει δικόγραφα αγωγών, προτάσεων και αιτήσεων (εκουσίας δικαιοδοσίας), που καλύπτουν σχεδόν όλη την ύλη του κληρονομικού δικαίου. Η πλειοψηφία τους αποτελείται από δικόγραφα, που πραγματικά έχουν κατατεθεί ενώπιον των δικαστηρίων ή έχουν συνταχθεί με βάση εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις. Η ύλη του έργου, διαιρείται σε 7 ενότητες - κεφάλαια, τα οποία ακολουθούν τη σειρά που καταστρώνονται οι αντίστοιχες διατάξεις του κληρονομικού δικαίου στον αστικό κώδικα. Έτσι, προτάσσονται υποδείγματα που αφορούν την εκ διαθήκης διαδοχή, ακολουθούν υποδείγματα για την περί κλήρου αγωγή, στη συνέχεια διάφορα υποδείγματα για το κληρονομικό δικαίωμα εν γένει (λ.χ. αγωγές αναγνωριστικές κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων εξ αδιαθέτου, επιζώντος συζύγου, ακυρότητα αποκλήρωσης, συνεισφορά),  μετά έχουν σειρά η αγωγή διανομής κοινού κλήρου, η μέμψη άστοργης δωρεάς και οι αγωγές ακύρωσης πλασματικής αποδοχής και αποποίησης και το έργο κατακλείουν υποδείγματα εκουσίας δικαιοδοσίας, τα οποία παραπέμπουν στις αντίστοιχες «κληρονομικού δικαίου» διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν τα υποδείγματα, σε πολλές περιπτώσεις, είναι τόσο εκτενείς, λεπτομερείς και αναλυτικές, που παρέλκει η προσφυγή σε συστηματικά έργα ή εγχειρίδια κληρονομικού δικαίου. Το έργο είναι πλήρως επικαιροποιημένο και ενημερωμένο, τόσο από την πλευρά της θεωρίας, όσο, κυρίως, της νομολογίας. Ιδιαίτερη δε μνεία, πρέπει να γίνει στο κεφάλαιο της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, όπου για τη σύνταξη των  υποδειγμάτων και των αντίστοιχων παρατηρήσεων έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που έχουν επέλθει μετά το Ν. 4055/2012 (λ.χ. στη δημοσίευση διαθήκης, στην έκδοση κληρονομητηρίου κλπ.), ενώ για πρώτη φορά αναλύεται διεξοδικώς σε έργο, όπως το παρόν, ο Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατά­ξεις» και οι αλλαγές που αυτός επέφερε σε ζητήματα όπως οι σχολάζουσες κληρονομίες ή η ερμηνεία διαθήκης υπέρ κοινωφελούς σκοπού κατά το άρθρο 825 ΚΠολΔ. Τα «Υποδείγματα Κληρονομικού Δικαίου» έχουν όλα τα εχέγγυα, όπως και όλη η σειρά των Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου, να πετύχουν έναν ιδιαίτερο φιλόδοξο στόχο: να καταστούν πολύτιμο βοήθημα και σύμμαχος του νομικού της πράξης και να αποτελέσουν αναντικατάστατο έργο και κτήμα της βιβλιοθήκης του.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606224638
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 718