Εικόνα από Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας Και Πολιτικής

Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας Και Πολιτικής

ISBN: 9786188149991
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Εισαγωγή στο Α΄ Μέρος του βιβλίου 
Στο Α΄ Μέρος του βιβλίου, μελετάμε υποδείγματα της μορφής AS-AD. Τα υποδείγματα αυτά είναι απλά στη δομή τους και κυρίως δεν χαρακτηρίζονται από μικροοικονομική θεμελίωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί τουλάχιστον όσον αφορά στα ποσοτικά συμπεράσματα που προκύπτουν.
Παρά ταύτα, τα υποδείγματα της μορφής AS-AD είναι πολύ χρήσιμα και αποτελούν τα βασικά εκπαιδευτικά μακροοικονομικά εργαλεία εδώ και πολλές δεκαετίες, αφού μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε, με έναν σχετικά απλό, αλλά αρκετά αναλυτικό τρόπο, τις βασικές αρχές της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής.
Πιο συγκεκριμένα, σε ότι ακολουθεί, θα βασιστούμε σε ένα δημοφιλές και ευρέως χρησιμοποιούμενο μακροοικονομικό πλαίσιο ανάλυσης, που αποτελείται από τρείς απλές γραμμικές εξισώσεις, που απεικονίζουν ωστόσο, με μινιμαλιστικό τρόπο, τις βασικές πτυχές μίας οικονομίας. Όπως θα γίνει εμφανές, είναι εντυπωσιακό το εύρος – τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά – των συμπερασμάτων που είναι δυνατό να εξαχθούν με βάση αυτό το απλό πλαίσιο μακροοικονομικής ανάλυσης.
 
Εισαγωγή στο Β΄ Μέρος του βιβλίου 
Στο Β΄ Μέρος, θα μελετήσουμε μακροοικονομικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας με μικροοικονομική θεμελίωση. Δύο χαρακτηριστικά αυτών των υποδειγμάτων είναι ότι οι σχέσεις συμπεριφοράς απορρέουν από προβλήματα αριστοποίησης και ότι λαμβάνονται ρητά υπόψη οι διάφοροι περιορισμοί σε όλα το επίπεδα αλλά και σε όλες τις χρονικές περιόδους. Δηλαδή, αυτού του είδους τα υποδείγματα κάνουν σαφές τι είναι μη-ορθολογικό, μυωπικό και μη-βιώσιμο. Ως εκ τούτου, τέτοια υποδείγματα χρησιμοποιούνται, ειδικά από τη δεκαετία του 1980 και μετά, για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ιδιωτικών οικονομικών φορέων και της συνολικής οικονομίας, όπως επίσης και για μια πιο προσεκτική κατανόηση των επιπτώσεων της οικονομικής πολιτικής σε σχέση με ότι επιτρέπουν τα ad-hoc υποδείγματα της μορφής AS-AD. Τα υποδείγματα με μικροοικονομική θεμελίωση είναι επίσης κατάλληλα για μια δεοντολογική προσέγγιση (normative approach) όσον αφορά στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, δηλαδή, τι πρέπει να γίνεται ώστε να αντιμετωπίζονται τα διάφορα οικονομικά προβλήματα.
Για λόγους αλγεβρικής απλούστευσης, τα υποδείγματα γενικής ισορροπίας που θα παρουσιάσουμε στο Β΄ Μέρος θα είναι υποδείγματα δύο χρονικών περιόδων μόνο.
 
Εισαγωγή στο Γ΄ Μέρος του βιβλίου 
Στο Γ΄ Μέρος, πολύ επιλεκτικά, θα λύσουμε βήμα-βήμα δύο βασικά δυναμικά υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης. Ο στόχος μας είναι απλά να εξηγήσουμε πως εργαζόμαστε προκειμένου να λύσουμε δυναμικά συστήματα. Δηλαδή, ο στόχος μας δεν είναι να παρουσιάσουμε τη σχετική βιβλιογραφία, την οποία μπορείτε να μελετήσετε μέσα από τα, πλούσια σε θεματολογία, μεταπτυχιακά βιβλία των Acemoglu (2009), Blanchard-Fisher (1989), Ljungqvist-Sargent (2012), Sargent (1987), Turnovsky (1995) και Wickens (2008).

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188149991
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 226